ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۵۴%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  سمند LX ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (‎۱.۲۰%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ (‎۱.۱۲%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ (‎۰.۶۰%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  سورن پلاس ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ (‎۱.۰۱%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  دنا ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ (‎۰.۵۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ (‎۰.۵۱%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ (‎۰.۲۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۱%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ناموجود ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405 ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۶۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ (‎۰.۸۹%‏)۲,۵۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ (‎۱.۲۰%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ (‎۲.۱۰%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ (‎۰.۵۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ (‎۰.۲۹%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ (‎۰.۵۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 اتوماتیک TU5 P به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۲.۴۱%‏)۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 صندوقدار --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ (‎۱.۱۴%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۳۵%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 صندوقدار ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۳۱%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 2008 ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  رانا پلاس ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ (‎۱.۹۲%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ (‎۲.۰۱%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۰۰%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس --- ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۰۲%‏)۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۵%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی --- ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل --- ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ (‎۱.۷۴%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰
  تارا اتوماتیک --- ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۱۷%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 131 ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۶۵%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 151 ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۰%‏)۵۰۰,۰۰۰
  سایپا 151 (آپشنال) ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۶%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۳۱,۰۰۰ (‎۱.۱۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا (آپشنال) ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۲.۲۶%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا 2 ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۱۹,۰۰۰ (‎۰.۲۸%‏)۵۰۰,۰۰۰
  تیبا2 (آپشنال) ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۵۴%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰ (‎۱.۱۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا پلاس ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۵۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا S ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۳۷,۰۰۰ (‎۰.۵۱%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۶۲,۰۰۰ (‎۱.۰۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک R ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۵۵%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک S ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۹۹۵,۰۰۰ (‎۱.۵۲%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۵,۶۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۸۵۰,۰۰۰ (‎۰.۳۷%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۸۵۰,۰۰۰ (‎۰.۶۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) --- ۲۶۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۸,۸۵۰,۰۰۰ (‎۱.۶۷%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
  وانت پادرا (پلاس) ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۰۰%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  شاهین ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ (‎۰.۵۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس کراس ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) --- ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) --- ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 (جدید) --- ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 --- ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) --- ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) --- ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) جدید --- ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۱,۷۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 (Sport) --- ۱,۰۱۴,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 8 پرو --- به زودی (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک J4 ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S3 ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 جدید ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی T8 ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا - تک کابین ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کارا - دو کابین ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  مزدا3 ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
داغ ترین خبرها
شیراز نیوز 6 ماه پيش 6
خبرگزاری صداوسیما 7 ماه پيش 2
خبرگزاری صداوسیما 7 ماه پيش 2
خبرگزاری ایسنا 7 ماه پيش 2
خبرگزاری صداوسیما 7 ماه پيش 2
مهر نیوز 7 ماه پيش 1
خبرگزاری صداوسیما 6 ماه پيش 1
خبرگزاری صداوسیما 6 ماه پيش 1
خبرگزاری صداوسیما 6 ماه پيش 1
شیراز نیوز 2 سال پيش 1
شیراز نیوز 2 سال پيش 1
ورزش3 7 ماه پيش 1
ورزش3 7 ماه پيش 1
مهر نیوز 6 ماه پيش 1
باشگاه خبرنگاران جوان 7 ماه پيش 1
ایرنا 7 ماه پيش 1
خبرگزاری صداوسیما 6 ماه پيش 1
خبرگزاری صداوسیما 7 ماه پيش 1
خبرگزاری صداوسیما 7 ماه پيش 1
خبرگزاری صداوسیما 7 ماه پيش 1